SA Vryskutskrywer SA Vryskutskrywer
 

Welkom by SA Vryskutskrywer - Professionele Dienste

     Proeflees en redigering

Ons span professionele skrywers en taalversorgers staan gereed om jou teks af te rond en algeheel persklaar te maak. Ons kyk na alle soorte manuskripte en teks:

          dokumente

          boekmanuskripte

          artikels

          rubrieke

          gedigte

          essays

          novelles

          nuusvrystellings, nuusberigte

          verhandelings

          skripsies

          referate

          regsdokumente

          korrespondensie

 


Kwessies wat tydens die redigeringsproses  gedek word:

  • lomp stelwyses wat verbeter kan word

  • omslagtige stelwyses wat verkort kan word

  • elegante Afrikaanse stelwyses in plaas van Engelse stelwyses

  • woorde of frases wat nie binne die konteks van die teks gepas is nie

  • konsekwentheid wat betref spelwyse van name, instansies, afkortings

  • feitelike korrektheid

  • enige ander aanbevelings wat die teks kan verbeter

 

 

 

Slegs PROEFLEES

(Ligte redigering)

 

Slegs REDIGERING

(Medium redigering)

Volledige PROEFLEES en REDIGERING

(Volledige redigering)

Grammatikale redigering

Korrigeer alle onbetwisbare foute in spelling, grammatika, sintaksis en gebruik, maar ignoreer enige uitdrukking wat nie 'n volstrekte fout is nie. 

Wys op paragrawe wat te woordagtig lyk, maar korrigeer dit nie. 

Ignoreer klein stukkies woordelikheid, presiese bewoording en jargon. 

Vra dat terme duidelik sal wees vir lesers. 

Korrigeer alle foute in grammatika, sintaksis en gebruik. Wys op of hersien enige ongerymdhede. 

Wys op die gedeeltes wat te woordryk of ingewikkeld lyk, en verskaf voorgestelde wysigings. 

Vra of gee definisies van terme wat waarskynlik vir lesers nuut sal wees.

 

 

Korrigeer alle foute en probleme in grammatika, sintaksis en gebruik. 

Skryf enige woordryke of ingewikkelde gedeeltes oor.

Vra of gee definisies van terme wat waarskynlik vir lesers nuut sal wees.

 

 

 

Inhouds-redigering

Doen navraag oor feitelike teenstrydighede en enige stellings wat verkeerd blyk.

 

Wys enige feite uit wat verkeerd lyk. Gebruik naslaanboeke om die inhoud te verifieer. 

Doen navraag oor foutiewe organisasie en leemtes in logika. 

Verifieer en hersien foutiewe feite met behulp van naslaanwerk. 

Herstel foutiewe organisasie en leemtes in logika en stel skrywer in kennis vir goedkeuring en hersiening.

Strukturele redigering

Moontlike hulp om organisasie en opskrifte te standaardiseer deur afwykings en leemtes uit te wys. 

Skripsies/tesisse:

• Redigeringsertifikaat

 

Stel veranderinge voor aan organisasie en opskrifte wat die skrywer self moet aanbring.

Skripsies/tesisse:

• Redigeringsertifikaat

Maak nodige veranderinge aan organisasie en struktuur en stuur aan outeur vir goedkeuring.

Ingesluit: MANUSKRIPBEOORDE-LINGSVERSLAG

Skripsies/tesisse:         • Volledige strukturele hersiening, nagaan en toets van inhouds-opgawe, bronnelys nagaan

Redigeringsertifikaat

 

   

 

 

PROJEK

Slegs PROEFLEES

(Ligte redigering)

Slegs REDIGERING

(Medium redigering)

Volledige PROEFLEES en REDIGERING

(Volledige redigering)

Enkelbladsye (1-5)

R75/bladsy

R100/bladsy

R175/bladsy

Gedigte (enkel)

R75 elk

R100 elk

R150 elk

Gedigte (maksimum 5)

R25 elk

R35 elk

R50 elk

Poësiebundels (volledige bundel)

R15/gedig

R25/gedig

R35/gedig

Tydskrifartikels (maksimum 1,200 woorde)

R250 elk

R400 elk

R550 elk

Tydskrifartikels (meer as 1,200 woorde)

R450 elk

R600 elk

R800 elk

Rubrieke (enkel)

R150 elk

R300 elk

R500 elk

Rubriekbundels

R50/rubriek

R100/rubriek

R175/rubriek

Kortverhaalmanuskripte (enkel - maksimum 1,500 woorde)

R300 elk

R500 elk

R700 elk

Kortverhaalmanuskripte (enkel - meer as 1,500 woorde)

R500 elk

R700 elk

R900 elk

Kortverhaalbundels  (volledige bundel)

R150/kortverhaal

R250/kortverhaal

R350/kortverhaal

Essaymanuskripte (enkel - maksimum 1,500 woorde)

R300 elk

R500 elk

R700 elk

Essaymanuskripte (enkel - meer as 1,500 woorde)

R500 elk

R700 elk

R900 elk

Essaybundels  (volledige bundel)

R150/essay

R200/essay

R250/essay

Skripsies, verhandelinge, referate, dokumente (tot 15 bladsye)

R30/bladsy

R50/bladsy

R70/bladsy

Skripsies, verhandelinge, referate, dokumente (meer as 15 bladsye)

R20/bladsy

R25/bladsy

R30/bladsy

Volledige boekmanuskripte (maksimum 55,000 woorde)

R13 - R16/bladsy

R16 - R22/bladsy

R22 – R30/bladsy

Volledige boekmanuskripte (meer as 55,000 woorde)

vanaf R13/bladsy

vanaf R16/bladsy

vanaf R22/bladsy

Onvolledige boekmanuskripte (afsonderlike hoofstukke)

vanaf R10/bladsy

vanaf R14/bladsy

vanaf R18/bladsy

Volledige novelle (maksimum 25,000 woorde)

R13 - R16/bladsy

R16 - R22/bladsy

R22 – R30/bladsy

Volledige novelle (meer as 25,000 woorde)

vanaf R13/bladsy

vanaf R16/bladsy

vanaf R22/bladsy

Onvolledige novelle (afsonderlike hoofstukke)

vanaf R10/bladsy

vanaf R14/bladsy

vanaf R18/bladsy

                   

Stuur jou manuskrip aan ons  

  

Indien jy self 'n proefleser of redigeerder wil word, of as skrywer jou redigeringsvaardighede wil slyp, kan jy dit gerus oorweeg om vir een van ons redigeringkursusse in te skryf. Volledige besonderhede kan hier gevind word.

Klik hier vir MANUSKRIPBEOORDELING.

 

Klik hier vir MENTORSKAP.

 

Klik hier vir VERTAALDIENSTE.

 

Geen twee werke is dieselfde nie en daarom is ALLE fooie onderhandelbaar.

Ons bied verskillende betaalplanne en afbetalingsopsies aan.


Vertel 'n vriend hiervan:              Kontak ons


 

 

 

Nog nie op ons GRATIS nuusbrief ingeteken nie? Klik hier en kry dadelik jou gratis skrywersalmanak en hulpmiddels wanneer jy jou intekening bevestig. 

                                            Vertel 'n vriend van ons  

Sluit venster              Skryfkursusse                    Blitskursusse