Welkom by SA Vryskutskrywer - Skryfkursusse

                                                                                          

As jy die tipe skrywer is wat verkies om onafhanklik te werk, is ons selfstudiepakkette nommerpas vir jou.

  • Indien jy voel dat jy eerder vir 'n vollediger SKRYFKURSUS wil inskryf, kan jy hier klik.

  • En as jy dalk tog 'n mentor-opleier se individuele aandag wil benut, maar tyd is 'n wesentlike probleem, klik hier vir 'n BLITSKURSUS.

 

                        Selfstudiekursusbesonderhede

 

 

Die ABC van tydskrifartikels

 

Fooi: R295

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas: 

                                · Hoe om 'n artikel te skryf

                                · Struktuur van 'n artikel                                                      

                                · Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings

                                · Hoe om jou leser te "vang"

                                · Die inleiding, middel en slot

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Skryf briljante nuusberigte

 

Fooi: R105          

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:

                                · Omgekeerde piramide nuusberig                                                       

                                · Hoe om 'n berig te skryf

                                · Struktuur van 'n nuusberig                                                      

                                · Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

                                · Joernalistieke erekode

                                · Tipes berigte

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Onderhoudvoering 101

 

Fooi: R245

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                               

                                · Tipes onderhoude                                                                

                                · Hoe om 'n onderhoud te skryf

                                · Onderhoudsvoeringtegnieke                                                      

                                · Voorbereiding vir 'n onderhoud

                                · Handige onderhoudswenke

                                · 1 praktiese oefening

                             

 

 

Vind jou tydskrifmark

 

Fooi: R245

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Hoe om 'n mark te ontleed                                                                  

                                · Belangrikste oorwegings

                                · Struktuur van 'n artikel                                                      

                                · Wenke

                                · Tydskrifartikeltipes

                                · Pas jou artikel by jou mark?

                                · 2 praktiese skryfoefeninge

                             

 

 

Wenformule vir 'n persverklaring

 

Fooi: R105

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas                                           

                                · Onderdele van 'n persverklaring                                                       

                                · Verseker dat jou persverklaring gelees word

                                · Struktuur van 'n persverklaring                                                      

                                · Korrekte gebruik van kommentaar en statistiek

                                · Noodsaalike inligting

                                · Wat moet jy uitlaat?

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Fotojoernalistieke moets en moenies                                           

      

Fooi: R135

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Korrekte komposisie van foto's                                                       

                                · Kennerswenke

                                · Etiek en die fotojoernalis                                                      

                                · Jou regte as fotojoernalis

                                · Fotowenke wat werk

                                · 1 praktiese oefening

                             

 

 

Skryf die PERFEKTE navraagbrief                                                  

     

Fooi: R105

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Doel van 'n navraagbrief                                                                  

                                · Hoe om 'n onwerstaanbare navraagbrief te skryf wat werk sal genereer

                                · Hoe benader jy 'n redakteur?                                                      

                                · Noodsaaklike inligting vir jou brief

                                · Verkoop jouself

                                · 1 praktiese skryfoefening

                                                           

 

 

Waar kry jy 'n verkoopbare artikelidee?                                       

     

Fooi: R125

             Studiepakket: 6 bladsye kursusnotas:                                             

                                · Maniere om artikelidees te kry                                                                  

                                · Pas jou idee by 'n publikasie

                                · Raamwerk vir 'n idee                                                     

                                · Hoe om jou idee te beplan

                                · Verkoop éérs jou idee

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Skryf dinamiese dialoog                                              

     

Fooi: R195

             Studiepakket: 7 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Hoe skryf jy goeie dialoog?                                                                  

                                · Die doel van dialoog

                                · Algemene reëls                                                      

                                · Leesbaarheidstudie

                                · Hoe om jou leser "te vang"

                                · Die inleiding, middel en slot

                                · 2 praktiese skryfoefeninge

                             

 

 

Laat jou karakters leef                                                                         

      

Fooi: R295

             Studiepakket: 10 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Funksie van fiktiewe karaters                                                                  

                                · Eienskappe van karakters in 'n verhaal

                                · Beskrywing van karakters                                                      

                                · Belangrikheid van name

                                · Hoe om jou karakters se persoonlikhede te ontwikkel

                                · Hoe om 'n karakterskets te doen

                                · 2 praktiese skryfoefeninge

                             

 

 

Skryf 'n boeiende inleiding vir jou artikel  

    

Fooi: R105

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Elemente van die inleiding                                                                  

                                · Onderskei tussen verskillende inleidings

                                · Hoe om 'n boeiende inleiding te skryf                                                      

                                · Hoe om jou leser "te vang"

                                · 1 praktiese skryfoefening

      

 

 

Artikelnavorsing in 'n kits                                                                     

    

Fooi: R145

             Studiepakket: 7 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Onfeilbare wenke vir navorsing                                                       

                                · Aanlynbronne

                                · Beknopte databasis van handige instansies                                            

                                · Pasop vir plagiaat

                                · Kopiereg verduidelik

                                · 1 praktiese oefening

                            

 

 

Fiksie: Behou jou perspektief                                                           

     

Fooi: R135

             Studiepakket: 7 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Wat is 'n verteller?                                                                  

                                · Kies 'n enkele verteller vir jou storie

                                · Wat is 'n fokalisator?                                                      

                                · Span fokalisators in

                                · Wend verskeie vertellers aan

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Narratiewe fiksie: eerste of derde persoon verteller?           

    

Fooi: R145

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Eerste persoon verteller                                                                  

                                · Derde persoon verteller

                                · Alomteenwoordige verteller                                                      

                                · 1 praktiese skryfoefening

                                                   

 

 

Basiese formule vir 'n "ware lewensverhaal"-artikel         

     

Fooi: R155

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Definisie van lewensverhale                                                                  

                                · Elemente van lewensverhale

                                · Skryfwenke

                                · Publikasie

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Korrespondensie in die kantoor                                                      

    

Fooi: R185

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Effektiewe skryfstrategieë                                                                  

                                · Moets en moenies van e-pos

                                · Die invloed van sakekorrespondensie                                                      

                                · E-postemplate

                                · Jou skryfstyl

                                · Korrekte gebruik van leestekens, aanhalings, aanspreekvorme

                                · 2 praktiese oefeninge

                            

 

 

Effektiewe tydbestuur                                                                          

    

Fooi: R245

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Beginsels en tegnieke van tydbenutting

                                · Leer prioritiseer

                                · Tydverkwisters                                                      

                                · Delegering

                                · Hanteer stres

                                · Dagbeplanning

                                · Meesterlys en ander lysies

                                · Leer om balans in jou lewe te kry

                                · 1 praktiese oefening

                          

 

 

Skryf inspirerende artikels vir die Christelike mark

         

Fooi: R245

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

                                 · Elemente van Christelike artikels                                                      

                                · Waar kry jy aanvaarbare idees?

                                · Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

                                · Struktuur van 'n artikel                                                     

                                · Hoe om jou leser "te vang"

                                · Die inleiding, middel en slot

                                · 1 praktiese skryfoefening

                            

 

 

Skryf briljante fiksie: Plot en struktuur                                   

   

Fooi: R145

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Verskil tussen storie en plot                                                                  

                                · Basiese eienskappe van 'n plot

                                · Struktuur van 'n plot                                                      

                                · Beplan 'n plot

                                · 1 praktiese skryfoefening

                            

 

 

Inleiding tot fotojoernalistiek                                                         

      

Fooi: R175

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Onderskei tussen fotograaf en fotojoernalis

                                · Noodsaaklike toerusting

                                · Werk metodies                                                      

                                · Basiese fotokomposisie

                                · Fotowenke wat werk

                                · 1 praktiese oefening

                            

 

 

Skryf 'n A+-werkopdrag                                                                   

      

Fooi: R125

             Studiepakket: 4 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Navorsingmetodes en -wenke                                                                  

                                · Skryfmetodes

                                · Korrekte gebruik van leestekens, aanhalings, bronne

                                · Byvoegsels en addendums 

                                · Struktuur van 'n werkopdrag

                                · 1 praktiese skryfoefening

                            

 

 

Gebruik 'n formule om artikels te skryf                                                                   

      

Fooi: R105

             Studiepakket: 6 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Identifiseer verskillende tipes artikels                                                       

                                · Generiese artikelformule 

                                · Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

                                · Die inleiding, middel en slot

                                · Tydskrifartikeltipes

                                · 1 praktiese skryfoefening

                            

Betaalwyses

Veilige aanlynbetalings deur middel van kredietkaarte, internetbankbetalings, ens. word in samewerking met die Suid-Afrikaanse betaalagent, , aangebied. Indien jy eerder 'n direkte inbetaling by 'n bank of OTM wil maak - ons verskaf ook SA Vryskutskrywer se bankbesonderhede op aanvraag. En vir diegene in die buiteland wat sukkel om met 'n Suid-Afrikaanse betaalagent te werk, is daar 'n -funksie ook.

                                  

Vertel 'n vriend hiervan:

  Vertel 'n vriend van ons GRATIS nuusbrief      

 

 Tuisblad                    Skryfkursusse                    Blitskursusse

Sluit venster