SA Vryskutskrywer SA Vryskutskrywer
 

Welkom by SA Vryskutskrywer - Professionele Dienste

 

 

Ons bied verskeie professionele dienste teen sakpasfooie en die gehalte van ons werk word deur ons bewese ervaring en professionaliteit gewaarborg.

 

 

 

 

Geen twee werke is dieselfde nie en daarom is ALLE fooie onderhandelbaar.

Ons bied verskillende betaalplanne en afbetalingsopsies aan.

 

SA Vryskutskrywer se professionele dienste sluit in:

Navorsing - vanaf R115 per uur, afhangende van die spertyd en ingewikkeldheid. Klik hier vir meer inligting.

Skryf van Tydskrifartikels - enige onderwerp of joernalistieke genre, vanaf R2.50 per woord, afhangende van die hoeveelheid woorde, ingewikkeldheid van die onderwerp, dringendheid van die sperdatum, ens. Meer inligting hier.

Vertalings - beskikbare tale: Afrikaans en Engels - vanaf 65c per woord. Meer inligting hier.

Skryf van Toesprake volgens die klint se voorskrif - vanaf R345 per toespraak,  afhangende van die tipe, tydsduur, hoeveelheid woorde, ingewikkeldheid van die onderwerp, sperdatum, ens. Meer inligting hier.

Proeflees en redigering van manuskripte, dokumente, artikels of verhandelings - vanaf R25 per bladsy (onderhandelbaar), afhangende van die hoeveelheid bladsye, ingewikkeldheid van die onderwerp, ens. Meer inligting hier.

Skryf van Rubrieke - enige onderwerp, vanaf R2.80 per woord, afhangende van die hoeveelheid woorde, ingewikkeldheid van die onderwerp, sperdatum, ens. Meer inligting hier.

Opstel van CV's - n CV is jou beste bemarkingsinstrument. Dis waarom dit noodsaaklik is om joune professioneel op te stel. Dis jou enigste en beste persoonlike advertensie. Ons kan help. Bywerkings vanaf R150 per CV. Meer inligting hier.

Skryf van Verslae - vanaf R100 per bladsy, afhangende van die ingewikkeldheid van die verslag. Meer inligting hier.

Spookskryf van boeke en artikels - vanaf R100 per uur, sluit navorsing en onderhoude in. Meer inligting hier.

Nuusbriewe - samestelling volgens klint se voorskrif - R245 per uur vir eenmalige projekte; R115 per uur vir maandelikse en gereelde projekte. Meer inligting hier.

Nuusvrystellings (persverklarings) volgens behoefte en voorskrif - R345 per nuusvrystelling - sluit verspreiding in. Klik hier.

Opstel van Sakeplanne - vanaf R380, afhangende van die omvang van die sakeplan. Klik hier.

Saamstel van Gedenkboeke - vanaf R100 per bladsy. Klik hier.

Skryf van Webartikels - R550 per artikel, navorsing ingesluit. Klik hier.

Nuusverslaggewing - R150 per berig, sluit navorsing en onderhoudvoering in. Klik hier.

Lees van voltooide Manuskripte: posie, kortverhale, artikels - het jy 'n gedig, kortverhaal of artikel klaar geskryf en wil kommentaar daaroor h of miskien 'n idee aan wie om dit te stuur vir publikasie? Ons kan help. Meer besonderhede.

Mentorskap: Hoewel nie elke skrywer 'n mentor nodig het of wil h nie, kan enige skrywer daarby baat om saam met 'n mentor te werk; dit geld veral vryskutskrywers wat dikwels alleen werk en dalk iemand benodig vir aanmoediging, raad, ondersteuning, doelwitbepaling en, belangrikste van alles motivering. Meer besonderhede.

Bepalings en voorwaardes vir ons professionele dienste

  • Pryse is onderhewig aan onderhandeling, afhangende van die ingewikkeldheid van die onderwerp, dringendheid van die sperdatum, hoeveelheid woorde, ens.

  • Alle pryse sluit BTW in.

  • Kwotasies is gratis en vir twee weke geldig.

  • In gevalle waar die fooi per uur betaalbaar is, sal 'n gespesifiseerde rekening saam met die faktuur verskaf word waarin noukeurig van alle werkure verslag gedoen word.

  • Indien 'n fooi meer as R1,000 beloop, is die helfte daarvan vooruit betaalbaar om die diens te bespreek.

  • Uitstaande bedrae is betaalbaar voordat die voltooide produk gestuur word.

  • Ons bied verskillende betalingsopsies en afbetalingsplanne.

  • Vir volledige Bepalings en Voorwaardes klik hier.

 

  Klik hier om ons te kontak

 


Vertel 'n vriend hiervan:              Kontak ons


 

 

 

Nog nie op ons GRATIS nuusbrief ingeteken nie? Klik hier en kry dadelik jou gratis skrywersalmanak en hulpmiddels wanneer jy jou intekening bevestig. 

                                            Vertel 'n vriend van ons  

Sluit venster              Skryfkursusse                    Blitskursusse