SA Vryskutskrywer SA Vryskutskrywer
 

Welkom by SA Vryskutskrywer - Blitskursusse

As tyd 'n wesentlike probleem in jou besige lewe is, maar daar is tog aspekte van jou skryfwerk wat jy wil opknap of byleer, is ons blitskursusse net die oplossing. Die kursusse is kort en kragtig, dog gepak met die beste inligting oor elke onderwerp en duur slegs twee weke. Jy ontvang, soos met ons skryfkursusse, individuele terugvoering van jou persoonlike opleier, asook 'n Sertifikaat van Voltooiing nadat die blitskursus voldoende afgehandel is.


 

Indien jy reken dat jy eerder vir 'n volledige SKRYFKURSUS wil inskryf, kan jy hier klik.

Of as jy voel dat jy liewer selfstandig en op jou eie wil voortgaan, kan jy hier klik vir ons SELFSTUDIEKURSUSSE. Die inligting is dieselfde, maar daar is nie persoonlike terugvoering van 'n opleier nie.

Blitskursusse - KORPORATIEF   

  Korrespondensie in die kantoor

   Fooi: R280

   Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas: 

                         · Effektiewe skryfstrategieë    

                         · Moets en moenies van e-pos

                         · Die invloed van sakekorrespondensiee                                                      

                         · E-postemplate

                         · Jou skryfstyl

                         · Korrekte gebruik van leestekens, aanhalings, aanspreekvorm

                         · 2 praktiese skryfoefeninge wat deur jou opleier nagesien word

                             

  Effektiewe tydbestuur 

  Fooi: R255

  Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:

                               · Beginsels en tegnieke van tydbenutting

                         · Leer prioritiseer

                         · Tydverkwisters                                                      

                         · Delegering

                         · Hanteer stres

                         · Dagbeplanning

                         · Meesterlys en ander lysies

                         · Leer om balans in jou lewe te kry

                         · 1 praktiese skryfoefening wat deur jou opleier nagesien word

 


 

Vertel 'n vriend hiervan:              Kontak ons


 

 

 

Nog nie op ons GRATIS nuusbrief ingeteken nie? Klik hier en kry dadelik jou gratis skrywersalmanak en hulpmiddels wanneer jy jou intekening bevestig. 

                                            Vertel 'n vriend van ons  

Sluit venster              Skryfkursusse                    Blitskursusse