SA Vryskutskrywer SA Vryskutskrywer
 

Welkom by SA Vryskutskrywer - Selfstudie

 

As jy die soort van skrywer is wat verkies om algeheel onafhanklik te werk, is ons selfstudiekursusse nommerpas vir jou. Hulle is uiters bekostigbaar, kort en kragtig, dog gepak met die beste inligting oor elke onderwerp. En jy kan 'n selfstudiekursus algeheel op jou eie voltooi.


 

Indien jy reken dat jy eerder vir 'n volledige SKRYFKURSUS wil inskryf, kan jy hier klik.

Of as jy dalk tog 'n mentor-opleier se individuele aandag wil benut, maar tyd is 'n wesentlike probleem, klik hier vir 'n BLITSKURSUS.

                        Selfstudiekursusse - JOERNALISTIEK   

 Die ABC van Tydskrifartikels

 Fooi: R350          

 Studiepakket: 10 bladsye kursusnotas:

                       · Hoe om 'n artikel te skryf       

                       · Struktuur van ‘n artikel 

                       · Gebruik van kommentaar, aanhalings, feite

                       · Hoe om jou leser te "vang"                                                      

                       · Die inleiding, middel en slot

                       · 1 praktiese skryfoefening  

                            

  Skryf briljante nuusberigte

   Fooi: R160

   Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas: 

                       · Omgekeerde piramide nuusberig

                       · Struktuur van 'n nuusberig                                                      

                       · Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

                       · Joernalistieke erekode

                       · Tipes berigte

                       · 1 praktiese skryfoefening  

                             

  Onderhoudvoering 101

   Fooi: R235

   Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas: 

                       · Tipes onderhoude    

                       · Hoe om 'n onderhoud te skryf

                       · Onderhoudsvoeringtegnieke                                                      

                       · Voorbereiding vir 'n onderhoud

                       · Handige onderhoudswenke

                       · 1 praktiese oefening

                       · Ontleed die mark                                                                 

                       · 'n Basiese storielyntemplaat vir enige kinderboek

                       · Skep 'n "storieplan"                                                      

                       · Skryfwenke

                       · 2 praktiese skryfoefeninge

                             

  Vind jou tydskrifmark 

  Fooi: R235

  Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:

           · Hoe om 'n mark te ontleed             

                       · Belangrikste oorwegings

                       · Struktuur van 'n artikel                                                      

                       · Wenke

                       · Tydskrifartikeltipes

                       · Pas jou artikel by jou mark?

                       · 2 praktiese skryfoefeninge

                             

  Fotojoernalistieke moets en moenies 

   Fooi: R135

   Studiepakket: 6 bladsye kursusnotas:

          · Korrekte komposisie van foto's

                       · Kennerswenke

                       · Etiek en die fotojoernalis                                                      

                       · Jou regte as fotojoernalis

                       · Fotowenke wat werk

                       · 1 praktiese oefening

                             

 Verkoopbare artikelidees 

 Fooi: R135

 Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:

        · Maniere om artikelidees te kry

                       · Raamwerk vir 'n idee                                                     

                       · Hoe om jou idee te beplan

                       · Verkoop éérs jou idee

                       · 1 praktiese skryfoefening

                                                           

 Skryf die PERFEKTE navraagbrief

 Fooi: R105

 Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas: 

         · Doel van 'n navraagbrief

                        · Elemente van 'n onweerstaanbare navraagbrief

                        · Hoe benader jy 'n redakteur?

                        · Noodsaaklike inligting vir jou brief

                        · Verkoop jouself                                                    

                        · 1 praktiese skryfoefening

      

 Skryf 'n boeiende inleiding vir jou artikel

 Fooi: R105

 Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:

        · Elemente van die inleiding 

                        · Onderskei tussen verskillende inleidings

                        · Hoe om 'n boeiende inleiding te skryf

                        · Hoe om jou leser "te vang"

                        · 1 praktiese skryfoefeninge

                            

 Artikelnavorsing 'n kits     

 Fooi: R250

 Studiepakket: 10 bladsye kursusnotas: 

       · Onfeilbare wenke vir navorsing 

                       · Aanlynbronne

                       · Beknopte databasis van handige instansies                    

                       · Kopiereg verduidelik

                       · Pasop vir plagiaat

                       · 1 praktiese skryfoefening

                                                   

 Basiese formule vir 'n "ware lewensverhaal"-artikel

 Fooi: R180

 Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas: 

         · Definisie van lewensverhale

                        · Elemente van lewensverhale

                        · Skryfwenke

                        · Publikasie

                        · 1 praktiese skryfoefening

                             

 Skryf inspirerende artikels vir die Christelike mark

  Fooi: R350

  Studiepakket: 10 bladsye kursusnotas: 

         · Elemente van Christelike artikels

                       · Waar kry jy aanvaarbare idees?

                       · Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistieke

                       · Struktuur van 'n Christelike artikel

                       · Hoe om jou leser te "vang"

                       · Die inleiding, middel, slot

                       · 1 praktiese skryfoefening

                             

  Inleiding tot Fotojoernalistiek

  Fooi: R150

  Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas: 

       · Onderskei tussen fotograaf en fotojoernalis

                       · Noodsaaklike toerusting

                       · Werk metodies

                       · Basiese fotokomposisie

                       · Fotowenke wat werk

                       · 1 praktiese skryfoefening

                             

 Gebruik 'n formule om artikels te skryf 

  Fooi: R180

  Studiepakket: 6 bladsye kursusnotas: 

       · Identifiseer verskillende tipes artikels

                       · Generiese artikelformule

                       · Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistieke

                       · Hoe om jou leser te "vang"

                       · Die inleiding, middel, slot

                       · Artikeltipes

                       · 1 praktiese skryfoefening


Vertel 'n vriend hiervan:              Kontak ons


 

 

 

Nog nie op ons GRATIS nuusbrief ingeteken nie? Klik hier en kry dadelik jou gratis skrywersalmanak en hulpmiddels wanneer jy jou intekening bevestig. 

                                            Vertel 'n vriend van ons  

Sluit venster              Skryfkursusse                    Blitskursusse