Welkom by SA Vryskutskrywer - Selfstudiekursusse

As jy die tipe skrywer is wat verkies om onafhanklik te werk, is ons selfstudiepakkette nommerpas vir jou.

  • Indien jy voel dat jy eerder vir 'n vollediger SKRYFKURSUS wil inskryf, kan jy hier klik.

  • En as jy dalk tog 'n mentor-opleier se individuele aandag wil benut, maar tyd is 'n wesentlike probleem, klik hier vir 'n BLITSKURSUS.

 

                        Selfstudiekursusbesonderhede

 

 

Die ABC van tydskrifartikels

 

Fooi: R325

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas: 

                                · Hoe om 'n artikel te skryf

                                · Struktuur van 'n artikel                                                      

                                · Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings

                                · Hoe om jou leser te "vang"

                                · Die inleiding, middel en slot

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Skryf briljante nuusberigte

 

Fooi: R115          

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:

                                · Omgekeerde piramide nuusberig                                                       

                                · Hoe om 'n berig te skryf

                                · Struktuur van 'n nuusberig                                                      

                                · Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

                                · Joernalistieke erekode

                                · Tipes berigte

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Onderhoudvoering 101

 

Fooi: R235

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                               

                                · Tipes onderhoude                                                                

                                · Hoe om 'n onderhoud te skryf

                                · Onderhoudsvoeringtegnieke                                                      

                                · Voorbereiding vir 'n onderhoud

                                · Handige onderhoudswenke

                                · 1 praktiese oefening

                             

 

 

Vind jou tydskrifmark

 

Fooi: R235

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Hoe om 'n mark te ontleed                                                                  

                                · Belangrikste oorwegings

                                · Struktuur van 'n artikel                                                      

                                · Wenke

                                · Tydskrifartikeltipes

                                · Pas jou artikel by jou mark?

                                · 2 praktiese skryfoefeninge

                             

 

 

Wenformule vir 'n persverklaring

 

Fooi: R115

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas                                           

                                · Onderdele van 'n persverklaring                                                       

                                · Verseker dat jou persverklaring gelees word

                                · Struktuur van 'n persverklaring                                                      

                                · Korrekte gebruik van kommentaar en statistiek

                                · Noodsaalike inligting

                                · Wat moet jy uitlaat?

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Fotojoernalistieke moets en moenies                                           

      

Fooi: R145

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Korrekte komposisie van foto's                                                       

                                · Kennerswenke

                                · Etiek en die fotojoernalis                                                      

                                · Jou regte as fotojoernalis

                                · Fotowenke wat werk

                                · 1 praktiese oefening

                             

 

 

Skryf die PERFEKTE navraagbrief                                                  

     

Fooi: R115

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Doel van 'n navraagbrief                                                                  

                                · Hoe om 'n onwerstaanbare navraagbrief te skryf wat werk sal genereer

                                · Hoe benader jy 'n redakteur?                                                      

                                · Noodsaaklike inligting vir jou brief

                                · Verkoop jouself

                                · 1 praktiese skryfoefening

                                                           

 

 

Waar kry jy 'n verkoopbare artikelidee?                                       

     

Fooi: R125

             Studiepakket: 6 bladsye kursusnotas:                                             

                                · Maniere om artikelidees te kry                                                                  

                                · Pas jou idee by 'n publikasie

                                · Raamwerk vir 'n idee                                                     

                                · Hoe om jou idee te beplan

                                · Verkoop éérs jou idee

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Skryf dinamiese dialoog                                              

     

Fooi: R195

             Studiepakket: 7 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Hoe skryf jy goeie dialoog?                                                                  

                                · Die doel van dialoog

                                · Algemene reëls                                                      

                                · Leesbaarheidstudie

                                · Hoe om jou leser "te vang"

                                · Die inleiding, middel en slot

                                · 2 praktiese skryfoefeninge

                             

 

 

Laat jou karakters leef                                                                         

      

Fooi: R285

             Studiepakket: 10 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Funksie van fiktiewe karaters                                                                  

                                · Eienskappe van karakters in 'n verhaal

                                · Beskrywing van karakters                                                      

                                · Belangrikheid van name

                                · Hoe om jou karakters se persoonlikhede te ontwikkel

                                · Hoe om 'n karakterskets te doen

                                · 2 praktiese skryfoefeninge

                             

 

 

Skryf 'n boeiende inleiding vir jou artikel  

    

Fooi: R105

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Elemente van die inleiding                                                                  

                                · Onderskei tussen verskillende inleidings

                                · Hoe om 'n boeiende inleiding te skryf                                                      

                                · Hoe om jou leser "te vang"

                                · 1 praktiese skryfoefening

      

 

 

Artikelnavorsing in 'n kits                                                                     

    

Fooi: R175

             Studiepakket: 7 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Onfeilbare wenke vir navorsing                                                       

                                · Aanlynbronne

                                · Beknopte databasis van handige instansies                                            

                                · Pasop vir plagiaat

                                · Kopiereg verduidelik

                                · 1 praktiese oefening

                            

 

 

Fiksie: Behou jou perspektief                                                           

     

Fooi: R155

             Studiepakket: 7 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Wat is 'n verteller?                                                                  

                                · Kies 'n enkele verteller vir jou storie

                                · Wat is 'n fokalisator?                                                      

                                · Span fokalisators in

                                · Wend verskeie vertellers aan

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Narratiewe fiksie: eerste of derde persoon verteller?           

    

Fooi: R155

             Studiepakket: 6 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Eerste persoon verteller                                                                  

                                · Derde persoon verteller

                                · Alomteenwoordige verteller                                                      

                                · 1 praktiese skryfoefening

                                                   

 

 

Basiese formule vir 'n "ware lewensverhaal"-artikel         

     

Fooi: R145

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Definisie van lewensverhale                                                                  

                                · Elemente van lewensverhale

                                · Skryfwenke

                                · Publikasie

                                · 1 praktiese skryfoefening

                             

 

 

Korrespondensie in die kantoor                                                      

    

Fooi: R165

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Effektiewe skryfstrategieë                                                                  

                                · Moets en moenies van e-pos

                                · Die invloed van sakekorrespondensie                                                      

                                · E-postemplate

                                · Jou skryfstyl

                                · Korrekte gebruik van leestekens, aanhalings, aanspreekvorme

                                · 2 praktiese oefeninge

                            

 

Effektiewe tydbestuur                                                                          

    

Fooi: R315

             Studiepakket: 11 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Beginsels en tegnieke van tydbenutting

                                · Leer prioritiseer

                                · Tydverkwisters                                                      

                                · Delegering

                                · Hanteer stres

                                · Dagbeplanning

                                · Meesterlys en ander lysies

                                · Leer om balans in jou lewe te kry

                                · 1 praktiese oefening

                          

 

 

Skryf inspirerende artikels vir die Christelike mark

         

Fooi: R325

             Studiepakket: 10 bladsye kursusnotas:                                         

                                 · Elemente van Christelike artikels                                                      

                                · Waar kry jy aanvaarbare idees?

                                · Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

                                · Struktuur van 'n artikel                                                     

                                · Hoe om jou leser "te vang"

                                · Die inleiding, middel en slot

                                · 1 praktiese skryfoefening

                            

 

 

Skryf briljante fiksie: Plot en struktuur                                   

   

Fooi: R165

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Verskil tussen storie en plot                                                                  

                                · Basiese eienskappe van 'n plot

                                · Struktuur van 'n plot                                                      

                                · Beplan 'n plot

                                · 1 praktiese skryfoefening

                            

 

 

Inleiding tot fotojoernalistiek                                                         

      

Fooi: R175

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

                                · Onderskei tussen fotograaf en fotojoernalis

                                · Noodsaaklike toerusting

                                · Werk metodies                                                      

                                · Basiese fotokomposisie

                                · Fotowenke wat werk

                                · 1 praktiese oefening

 

 

Skryf 'n A+-werkopdrag                                                                   

      

Fooi: R135

             Studiepakket: 4 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Navorsingmetodes en -wenke                                                                  

                                · Skryfmetodes

                                · Korrekte gebruik van leestekens, aanhalings, bronne

                                · Byvoegsels en addendums 

                                · Struktuur van 'n werkopdrag

                                · 1 praktiese skryfoefening

                            

 

 

Gebruik 'n formule om artikels te skryf                                                                   

      

Fooi: R185

             Studiepakket: 6 bladsye kursusnotas:                                           

                                · Identifiseer verskillende tipes artikels                                                       

                                · Generiese artikelformule 

                                · Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

                                · Die inleiding, middel en slot

                                · Tydskrifartikeltipes

                                · 1 praktiese skryfoefening

                            

Betaalwyses

Veilige aanlynbetalings deur middel van kredietkaarte, internetbankbetalings, ens. word in samewerking met die Suid-Afrikaanse betaalagent, , aangebied. Indien jy eerder 'n direkte inbetaling by 'n bank of OTM wil maak - ons verskaf ook SA Vryskutskrywer se bankbesonderhede op aanvraag.

Vertel 'n vriend hiervan:


 

Nog nie op ons GRATIS nuusbrief ingeteken nie? Klik hier en kry dadelik jou geskenk en geheime kodes wanneer jy jou intekening bevestig.

     Vertel 'n vriend van ons  

 

 Tuisblad                    Skryfkursusse                    Blitskursusse

Sluit venster