Welkom by SA Vryskutskrywer - Skryfkursusse

 

Skryf 'n publiseerbare Niefiksieboek

Hoe lyk jou leesgewoontes?

Lees jy bra langtand aan 'n roman, maar verslind behoorlik 'n niefiksieboek?

Besit jy 'n voorliefde vir feite en 'n talent vir skryf? Dan is jy heel moontlik die tipe mens wat 'n niefiksieboek moet skryf. Dit kan enigiets wees ... van 'n geskiedkundige boek tot 'n biografie, familiegeskiedenis of 'n feitelike werk oor iets waarin jy belangstel. Of dit kan selfs 'n onbekende persoon se interessante lewensgeskiedenis wees.

Punt is net, as jy lus voel om 'n niefiksieboek te skryf, is hierdie kursus ideaal vir jou.

Duur: 6 maande

Modules: 6 lesse

Kursusfooi: R3,995

Afbetalingsopsies R1,998 x 2 R1,332 x 3 R668 x 6

 

 • Wat dit verg om ‘n niefiksieboek te skryf

 • Kies jou onderwerp

 • Kontak die uitgewer

 • Bronne, plagiaat

 • Onderhoude

 • Ondersteunende elemente, taalgebruik, leestekens

 • Berei die manuskrip voor

 • Die boek se struktuur

 • Die uitgewer: kontrak

 • Die publikasieproses

 • Kopieregkwessies

 • Proeflees en redigering

 • e-uitgewery, ODP (on demand publishing)

 

Volledige studiepakket

 • Omvattende kursusnotas (65 bladsye)

 • Volledige riglyne wat jou in staat stel om aan die einde van die kursus 'n publiseerbare manuskrip te kan voorlê

 • 1 manuskrip waaraan dwarsdeur die kursus gewerk word

 • 'n Sertifikaat van Voltooiing na bevredigende afhandeling van die kursus

Stylgids: Skryf korrekte Afrikaans met flair

Spesiale verslag: Hoe om navorsing te doen

Spesiale verslag: Onderhoudvoering 101

Spesiale verslag: Hoe om jou boek te bemark

Templaat: Boektemplaat

 

Toelatingsvereistes

 • Basiese skryfvaardighede

 • Rekenaargeletterdheid, e-pos en internettoegang

 • Geen vorige tersiêre kwalifikasie word benodig nie

 

Slaagvereistes

Minstens 65%

 

                                  

 

Vertel 'n vriend hiervan:

  Vertel 'n vriend van ons GRATIS nuusbrief      

 

 Tuisblad                    Skryfkursusse                    Blitskursusse

Sluit venster