Welkom by SA Vryskutskrywer - Skryfkursusse

 

Volledige kursus in Fotojoernalistiek

Ons leer jou bykans álles omtrent artikels skryf en foto's neem - en ook sommer hoe jy jou werk kan verkoop.

Fotojoernalistiek is een van joernalistiek se mees veelsydige genres. Aan die een kant is jy 'n skrywer terwyl jy sommer terselfdertyd fotograaf ook is. Dit beteken dat jy nooit sonder werk hoef te sit nie omdat daar nooit - selfs in hierdie digitale eeu - 'n afname in die aanvraag na stories en foto's sal wees nie. Bemeester hierdie fotojoernalistieke kursus en jy het lewenslank werk.

Nadat jy dié kursus suksesvol voltooi het, behoort jy in staat te wees om 'n lonende fotojoernalistieke loopbaan te kan volg - hetsy voltyds of, as jy nog nie dapper genoeg is om jou salariskoevertjie vaarwel toe te roep nie, as vryskut. Punt is net: skryf in vir hierdie kursus en jy ontwaak as 'n volwaardige fotojoernalis aan die einde daarvan.

So of jy nou fotojoernalistiek as 'n stokperdjie of 'n beroep wil beoefen: ons leer jou ALLES wat nodig is om jou deurbraak in die mark te maak. Maar hou net in gedagte: hierdie is 'n intensiewe kursus met 'n hoë werklading. Jy sal dus minstens elke week tyd daaraan moet bestee.

Duur: 7 maande

Modules: 10 modules

Kursusfooi: R4,450

Afbetalingsopsies R2,225 x 2 R1,484 x 3 R742  x6 R445  x10

 

Deel 1 - Artikels

 

 • Leer hoe om tydskrifartikels volledig te ontleed

 • Weet waar en hoe om trefferidees te vind

 • Navorsing van artikels

 • Vind uit hoe om die perfekte navraagbrief te skryf

 • Onderskei tussen spekulasiestories, navrae en formele opdragte

 • Beplan en werk die struktuur van jou artikel uit

 • Leer onderhoudvoeringstegnieke

 • Kry betroubare inligtingsbronne

 • Verstaan wat plagiaat is en hoe om dit te vermy

 • Leer hoe om ‘n onweerstaanbare inleiding tot ‘n artikel te skryf

 • Verstaan en identifiseer die hoofbestanddele wat ‘n artikel “lyf” gee

 • Gebruik die basiese storiestruktuur om jou artikel te beplan

 • Leer hoe om verskillende artikelformules te gebruik en wanneer

 • Identifiseer die faktore wat leesbaarheid beïnvloed

 • Vind uit hoe om kassies en inligtingsblokkies doeltreffend te gebruik

 • Leer waarom ‘n slot net so belangrik is as ‘n inleiding

 • Vind uit hoe om jou artikels op ‘n professionele wyse aan te bied

 • Oorwin terugslae en skrywersblok

 

Deel 2 - Fotografie:

 

 • Ken jou kamera

 • Fotografie 101

 • Kamerategnieke

 • Hoe bied jy 'n foto-artikel aan?

 • Moets en moenies van die bedryf

 • Foto-artikels

 • Foto-essays

 • Enkel-foto-storie

 • Menslike foto-stories

 • 'n Foto skilder 'n prentjie

 • Reisjoernalistieke fotografie

 • Kopiereg en intellektuele eiendom

 • Waar en hoe om jou foto's aanlyn te verkoop

 • Foto-blogs

 

 

Volledige studiepakket

 • 'n Studiepakket met omvattende kursusnotas (300 bladsye)

 • 10 praktiese skryfoefeninge (wat deur jou opleier nagesien word)         

 • 10 praktiese fotografiese oefeninge (wat deur jou opleier nagesien word)

 • 1 vollengte persklaar fotojoernalistieke artikel wat direk na afloop van die kursus aan ‘n tydskrif van die student se keuse voorgelê word

 • 1 volledige persklaar foto-essay wat direk na afloop van die kursus aan ‘n tydskrif van die student se keuse voorgelê word

 • 1 portefeulje met bruikbare foto's wat na afloop van die kursus verkoop kan word

 • Moderering van die fotojoernalistieke artikel deur 'n eksterne eksaminator

 • 'n Sertifikaat van Voltooiing na bevredigende afhandeling van die kursus

Stylgids: Skryf korrekte Afrikaans met flair

E-boek: Jou vryskutbesigheid

Spesiale verslag: Hoe om jouself te bemark

Spesiale verslag: Hoe om 'n deurbraak in die vryskutmark te maak

 

Toelatingsvereistes

 • Basiese skryfvaardighede

 • Rekenaargeletterdheid, e-pos en internettoegang

 • 'n Redelik tot goeie digitale kamera (verkieslik nie 'n selfoonkamera nie)

 • Geen vorige tersiêre kwalifikasie word benodig nie

 

Slaagvereistes

Minstens 65%

 

                                  

 

Vertel 'n vriend hiervan:

  Vertel 'n vriend van ons GRATIS nuusbrief      

 

 Tuisblad                    Skryfkursusse                    Blitskursusse

Sluit venster