Welkom by SA Vryskutskrywer - Blitskursusse

 
OCC Live Chat Support

 

 

Al die joernalistieke blitskursusbesonderhede wat jy benodig om 'n vinnige besluit te neem oor watter Blitskursus die regte een is vir jou behoeftes, is vir jou gerief op hierdie blad saamgevat. Jy kan sien watter kursusse beskikbaar is, kortliks waaruit dit bestaan, nagenoeg uitwerk hoeveel tyd jy sal benodig om die kursus suksesvol te voltooi en hoeveel die fooie beloop.

 

Joernalistieke Blitskursusse

 

 

Die ABC van tydskrifartikels

 

Fooi: R345

Tydsduur: 2 weke                                                           

             Studiepakket: 10 bladsye kursusnotas: 

                                Artikelformules                                                                  

                                 Hoe om 'n artikel te skryf

                                Struktuur van 'n artikel                                                      

                                 Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings

                                 Hoe om jou leser te "vang"

                                 Die inleiding, middel en slot

                                 2 praktiese skryfoefeninge

                                 Terugvoering van opleier

                             

 

 

Skryf briljante nuusberigte

 

Fooi: R175          

Tydsduur: 1 week                                                           

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:

                                Omgekeerde piramide nuusberig                                                                  

                                 Hoe om 'n berig te skryf

                                Struktuur van 'n nuusberig                                                      

                                 Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

                                 Joernalistieke erekode

                                 Tipes berigte

                                 1 praktiese skryfoefening

                                 Terugvoering van opleier

                             

 

 

Onderhoudvoering 101

 

Fooi: R315

Tydsduur: 2 weke

             Studiepakket: 12 bladsye kursusnotas:                                               

                                Tipes onderhoude                                                                

                                 Hoe om 'n onderhoud te skryf

                                Onderhoudsvoeringtegnieke                                                      

                                 Voorbereiding vir 'n onderhoud

                                 Proust-vraelys

                                 1 praktiese oefening

                                 Terugvoering van opleier                       

                             

 

 

Vind jou tydskrifmark

 

Fooi: R295

Tydsduur: 2 weke

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

                                Hoe om 'n mark te ontleed                                                                  

                                 Belangrikste oorwegings

                                Struktuur van 'n artikel                                                      

                                 Wenke

                                 Tydskrifartikeltipes

                                 Pas jou artikel by jou mark?

                                 2 praktiese skryfoefeninge

                                 Terugvoering van opleier

                                                           

 

 

Fotojoernalistieke moets en moenies                                           

      

Fooi: R185

Tydsduur: 2 weke

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                           

                                Korrekte komposisie van foto's                                                                  

                                 Kennerswenke

                                Etiek en die fotojoernalis                                                      

                                 Jou regte as fotojoernalis

                                 Fotowenke wat werk

                                 1 praktiese oefening

                                 Terugvoering van opleier                             

                           

 

 

Skryf die PERFEKTE navraagbrief                                                  

     

Fooi: R175

Tydsduur: 1 week

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                           

                                Doel van 'n navraagbrief                                                                  

                                 Hoe om 'n onwerstaanbare navraagbrief te skryf wat werk sal genereer

                                Hoe benader jy 'n redakteur?                                                      

                                 Noodsaaklike inligting vir jou brief

                                 Verkoop jouself

                                 1 praktiese skryfoefening

                                 Terugvoering van opleier

                                                           

 

 

Waar kry jy 'n verkoopbare artikelidee?                                       

     

Fooi: R175

Tydsduur: 2 weke

             Studiepakket: 6 bladsye kursusnotas:                                             

                                Maniere om artikelidees te kry                                                                  

                                 Pas jou idee by 'n publikasie

                                Raamwerk vir 'n idee                                                     

                                 Hoe om jou idee te beplan

                                 Verkoop rs jou idee

                                 1 praktiese skryfoefening

                                 Terugvoering van opleier

                                                           

 

 

Skryf 'n boeiende inleiding vir jou artikel  

    

Fooi: R175

Tydsduur: 1 week

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

                                Elemente van die inleiding                                                                  

                                 Onderskei tussen verskillende inleidings

                                Hoe om 'n boeiende inleiding te skryf                                                      

                                 Hoe om jou leser "te vang"

                                 1 praktiese skryfoefening

                                 Terugvoering van opleier

   

 

 

Artikelnavorsing in 'n kits                                                                     

    

Fooi: R195

Tydsduur: 2 weke

             Studiepakket: 7 bladsye kursusnotas:                                         

                                Onfeilbare wenke vir navorsing                                                                  

                                 Internetskakels

                                Beknopte databasis van handige instansies                                                      

                                 Pasop vir plagiaat

                                 Kopiereg verduidelik

                                 1 praktiese oefening

                                 Terugvoering van opleier

                                                                                

 

 

Basiese formule vir 'n "ware lewensverhaal"-artikel         

     

Fooi: R205

Tydsduur: 2 weke

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

                                Definisie van lewensverhale                                                                  

                                 Elemente van lewensverhale

                                 Skryfwenke

                                 Publikasie

                                 1 praktiese skryfoefening

                                 Terugvoering van opleier

                             

 

 

Generiese formule vir "ware misdaad"-artikels                     

    

Fooi: R175

Tydsduur: 2 weke

             Studiepakket: 5 bladsye kursusnotas:                                         

                                Wat is "ware misdaad"?                                                                  

                                 Identifiseer jou mark

                                Waar kry jy onderwerpe?                                                      

                                 Hoe doen jy navorsing?

                                 Skryfwenke

                                 Publikasie

                                 1 praktiese skryfoefening

                                 Terugvoering van opleier

                            

 

 

Skryf inspirerende artikels vir die Christelike mark

         

Fooi: R295

Tydsduur: 2 weke

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

                                 Elemente van Christelike artikels                                                      

                                 Waar kry jy aanvaarbare idees?

                                 Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

                                Struktuur van 'n artikel                                                     

                                 Hoe om jou leser "te vang"

                                 Die inleiding, middel en slot

                                 1 praktiese skryfoefening

                                 Terugvoering van opleier

                                                         

 

 

Inleiding tot fotojoernalistiek                                                         

      

Fooi: R225

Tydsduur: 2 weke

             Studiepakket: 8 bladsye kursusnotas:                                         

                                 Onderskei tussen fotograaf en fotojoernalis

                                 Noodsaaklike toerusting

                                Werk metodies                                                      

                                 Basiese fotokomposisie

                                 Fotowenke: die rel van derdes

                                 1 praktiese oefening

                                 Terugvoering van opleier

                                                         

 

 

Gebruik 'n formule om artikels te skryf                                                                   

      

Fooi: R175

Tydsduur: 2 weke

             Studiepakket: 6 bladsye kursusnotas:                                           

                                Identifiseer verskillende tipes artikels                                                           

                                 Generiese artikelformule 

                                 Korrekte gebruik van kommentaar, aanhalings en statistiek

                                 Die inleiding, middel en slot

                                 Tydskrifartikeltipes

                                 1 praktiese skryfoefening

                                 Terugvoering van opleier

 

Vertel 'n vriend hiervan:

  Vertel 'n vriend van ons GRATIS nuusbrief      

 

Tuisblad                    Skryfkursusse                    Terug

Sluit venster