Welkom by SA Vryskutskrywer - Afbetaling

 
OCC Live Chat Support

 

 

Afbetaling

Deur hierdie bepalings en voorwaardes te aanvaar, ontstaan 'n bindende ooreenkoms tussen jou ("Die Student") en SA Vryskutskrywer ("SAV").

 

Deur hierdie terme te aanvaar stem jy daartoe in om die Kursusfooi vir die kursus wat jy gekies het, ten volle te betaal - ongeag die betaalopsie wat jy kies.

 

By ontvangs van die kursusfooi onderneem SA Vryskutskrywer om:

  1. jou van alle studiemateriaal (insluitende modules en werkopdragte) te voorsien;

  2. jou werkstukke te merk en te gradeer;

  3. enige vrae omtrent jou kursus na die beste van ons vermo te beantwoord;

  4. n Sertifikaat van Voltooiing uit te reik na jou suksesvolle afhandeling van die kursus; en

  5. volledige na-kursus hulp en bystand te verleen.

 

Die Kursusfooi dek nie enige materiaal wat nie as Kursusmateriaal vir jou Kursus gelys is nie, byvoorbeeld toerusting wat jy benodig om sommige kursusse te voltooi, naamlik 'n kamera, bandopnemer, ens. wat jy op jou eie koste moet voorsien.

 

Kursusmateriaal sal aan jou verskaf word volgens die betaalplan wat jy kies:

  1. Vereffening van kursusfooi: Die volledige kursuspakket word aan jou versend binne 48 uur na ontvangs van die kursusfooi.

  2. 2 (twee) maandelikse paaiemente: Die helfte van die studiepakket word aan jou versend by ontvangs van jou eerste paaiement (50% van die Kursusfooi). Die tweede gedeelte van die studiepakket word gelewer by ontvangs van jou tweede paaiement 'n maand later.

  3. 3 (drie) maandelikse paaiemente: Een derde van die studiepakket word aan jou versend by ontvangs van die eerste paaiement, die tweede gedeelte van die kursuspakket word die daaropvolgende maand, met ontvangs van jou tweede paaiement gestuur en die laaste gedeelte word die derde maand, na ontvangs van jou derde paaiement, versend.

  4. 10 (tien) weeklikse paaiemente: Jou kursusmateriaal word weekliks aan jou gestuur by ontvangs van jou weeklikse paaiement wat oor 10 weke strek.

 

As jy jou Kursus deur middel van 'n betaalplan koop, onderneem jy ("Die Student") om die paaiemente verskuldig voor of op elke betaaldatum, soos ooreengekom, te betaal.

 

Afgesien van jou vordering deur die Kursus sal die volle Kursusfooi betaalbaar raak sou jy versuim om enige paaiemente verskuldig nie teen die ooreengekome betaaldatum te betaal nie.

 

Rente kan by laat betalings gevoeg word.

 

                

                   Klik hier vir die Skryfkursus-afbetalingsvorm

 

 

 

 

Nog nie op ons GRATIS nuusbrief ingeteken nie? Klik hier en kry dadelik jou geskenk en geheime kodes wanneer jy jou intekening bevestig.

     Vertel 'n vriend van ons  

 

 Tuisblad                    Skryfkursusse                    Blitskursusse

Sluit venster