Welkom by SA Vryskutskrywer - Afbetaling

 

Met die ekonomie wat wêreldwyd steeds bietjie knyp en finansiële verpligtinge wat nooit afneem nie, het ons besluit om daardie ontwykende skryfdroom binne elkeen se bereik te plaas met verskillende betaalplanne. Jy kan dus nou 'n opsie kies wat jou sak pas - sonder om te moet wag totdat jy eendag die volle kursusfooi beskikbaar het vóórdat jy eers kan inskryf.

So komaan, nou's daar wraggies géén verskoning meer om daardie skryfmuse aan die oor te gryp, vir 'n kursus te registreer en te begin skryf nie. Makliker kan dit beslis nie ...

Ons bied drie verskillende afbetalingsplanne:

Betaalplan 1:  Afbetaling in 2 paaiemente:  

Dié betaalopsie geskied in 2 (twee) paaiemente van 50% elk - met ander woorde, jy betaal die volle kursusfooi in twee gelyke paaiemente oor twee maande af. Jou eerste paaiement is verskuldig met registrasie en voordat enige kursusmateriaal aangestuur word. Die tweede paaiement - wat die oorblywende 50% van die kursusfooi verteenwoordig - is die daaropvolgende maand betaalbaar. Let egter daarop dat in die geval van dié betalingsopsie slegs die helfte van die kursusmateriaal in die eerste maand aangestuur sal word. Die res sal by betaling van die tweede en finale paaiement aan die student verskaf word.

 

Betaalplan 2:  Afbetaling in 3 paaiemente:

Dié betaalopsie bevat 3 (drie) gelyke paaiemente wat binne 'n tydperk van 3 (drie) maande vereffen word. Die betalings geskied een keer per maand en die kursusmateriaal word volgens die afbetaling aangestuur: een derde van die kursuspakket met registrasie en betaling van die eerste paaiement, nóg 'n derde by betaling van die tweede paaiement en die res na betaling van die derde paaiement.

 

Betaalplan 3:  Afbetaling in 4 paaiemente:

Dié betaalopsie bevat 3 (drie) gelyke paaiemente wat binne 'n tydperk van 3 (drie) maande vereffen word. Die betalings geskied een keer per maand en die kursusmateriaal word volgens die afbetaling aangestuur: een derde van die kursuspakket met registrasie en betaling van die eerste paaiement, nóg 'n derde by betaling van die tweede paaiement en die res na betaling van die derde paaiement.

 

Betaalplan 4:  Afbetaling in 5 paaiemente:

Dié betaalopsie bevat 3 (drie) gelyke paaiemente wat binne 'n tydperk van 3 (drie) maande vereffen word. Die betalings geskied een keer per maand en die kursusmateriaal word volgens die afbetaling aangestuur: een derde van die kursuspakket met registrasie en betaling van die eerste paaiement, nóg 'n derde by betaling van die tweede paaiement en die res na betaling van die derde paaiement.

 

Betaalplan 4:  Afbetaling in 10 paaiemente:

Die laaste opsie behels 10 (tien) maandelikse paaiemente - met ander woorde, jy kan jou volle kursusfooi maandeliks vir 10  (tien) maande lank afbetaal terwyl jy studeer. Jou kursusmateriaal word in dié geval maandeliks en na elke paaiement aan jou gestuur. LW. Hierdie opsie is slegs op ons VIER omvattende joernalistieke kursusse van toepassing.

 

Hoe om NOU vir jou droomkursus te registreer:


Vertel 'n vriend hiervan:


 

Nog nie op ons GRATIS nuusbrief ingeteken nie? Klik hier en kry dadelik jou geskenk en geheime kodes wanneer jy jou intekening bevestig.     Vertel 'n vriend van ons  

 

 Tuisblad                    Skryfkursusse                    Blitskursusse