SA Vryskutskrywer SA Vryskutskrywer
 

Welkom by SA Vryskutskrywer - Skryfkursusse

Inskrywings- en betaalblad

Skryf 'n NOVELLE

Duur: 3 maande 

Modules: 3 modules

• Omvattende kursusnotas
• 5 Praktiese skryfoefeninge
• Hulpdokumente, template
• 1 volledige novelle
• 'n Sertifikaat van Voltooiing

• Stylgids: Skryf korrekte Afrikaans met flair
• Uitgewersdatabasis

• Spesiale verslag: Hoe om jou novelle te publiseer
Kindle-weergawe van die novelle, Die Horlosiemaker

 

   Kursusfooi: R3,500

Afbetalingsopsies

R1,750 x2

1,167 x3

  

  

 

 

 

 

Skryf NOU in en ontvang jou kursusmateriaal direk na betaling

 

 

                                Bank: FNB

                                Rekeninghouer: SA Vryskutskrywer

                                Rekeningnommer: 6234 677 4856

                                Tak: 25 00 53 (Wilkoppies, Klerksdorp)

 

BELANGRIK: Gebruik asseblief jou NAAM EN VAN as verwysing

 

 

R3,500

 

R1,750

 

R1,167

 


 

 

 

Nog nie op ons GRATIS nuusbrief ingeteken nie? Klik hier en kry dadelik jou gratis skrywersalmanak en hulpmiddels wanneer jy jou intekening bevestig. 

                                            Vertel 'n vriend van ons  

Sluit venster              Skryfkursusse                    Blitskursusse